Zamek w Czorsztnie

Zamek w Czorsztynie

Zamek w Czorsztynie

Ruiny zamku królewskiego położone są na wysokiej górze (588 m. n.p.m.) na lewym
brzegu Dunajca. W XIII w. był tu zapewne gród broniący przeprawy przez Dunajec i
ważnej drogi z Węgier.

Nie można ustalić, czy w końcu XIII w. istniał już zamek
warowny. Według przekazów Janka z Czarnkowa i Długosza zamek został wzniesiony
przez Kazimierza Wielkiego. W późniejszych czasach rozbudowywano go i
przerabiano. W XVII w. był siedzibą starosty. Czytaj dalej

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy

Zamek rycerski położony na skalistej górze (566 m
n.p.m.) na prawym brzegu Dunajca. Zapewne na tym miejscu było wcześniej
założenie obronne, ale zamek murowany zwany Dunajcem,… … został wzniesiony dopiero
w r. 1330 przez węgierską rodzinę Berzeviczych. W XIV w. znajdował się w
granicach Węgier, w r. 1410 wraz z miastami spiskimi wrócił do Polski. W roku
1470 został zdobyty przez Emeryka Zapolyę i przebudowany. W roku 1589 kupił
zamek Jerzy Horwath z Palocsy, który w roku 1601 przebudował go, rozszerzył i
otoczył przedzamcze zabudowaniami i bastejami. W rękach rodziny Horwathów zamek
został do roku 1857, następnie przeszedł do Salamonów. Czytaj dalej