Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy

Zamek rycerski położony na skalistej górze (566 m
n.p.m.) na prawym brzegu Dunajca. Zapewne na tym miejscu było wcześniej
założenie obronne, ale zamek murowany zwany Dunajcem,… … został wzniesiony dopiero
w r. 1330 przez węgierską rodzinę Berzeviczych. W XIV w. znajdował się w
granicach Węgier, w r. 1410 wraz z miastami spiskimi wrócił do Polski. W roku
1470 został zdobyty przez Emeryka Zapolyę i przebudowany. W roku 1589 kupił
zamek Jerzy Horwath z Palocsy, który w roku 1601 przebudował go, rozszerzył i
otoczył przedzamcze zabudowaniami i bastejami. W rękach rodziny Horwathów zamek
został do roku 1857, następnie przeszedł do Salamonów. Czytaj dalej